• Farsi
 • English

امروز : پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

پکیج‌های نمایشگاه ازبکستان

پکیج یک (غرفه 12 متری ، دو نفر یک اتاق)

قیمت نهایی 5235 دلار

 • قیمت بدون یارانه نمایشگاهی 6535 دلار
 • 1300 دلار یارانه نمایشگاهی
 • غرفه 12 متری مبله
 • اخذ ویزا و بیمه مسافرتی
 • پذیرش CIP از فرودگاه امام خمینی
 • پرواز چارتر اختصاصی تهران - تاشکند و بالعکس
 • اقامت 7 شب در هتل 5 ستاره
 • ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی
 • مراسم افتتاحیه و ضیافت شام اختتامیه با حضور مقامات رسمی
 • همایش یکروزه فرصت های سرمایه گذاری در ازبکستان و جلسات B2B با تجار ازبک
 • حمل رایگان 80 کیلو بار نمایشگاهی
 • تقدیم کتاب و تندیس یادبود نمایشگاه
 • حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه

پکیج دو (غرفه 12 متری ، دو نفر دو اتاق)

قیمت نهایی 6195 دلار

 • قیمت بدون یارانه نمایشگاهی7495 دلار
 • 1300 دلار یارانه نمایشگاهی
 • غرفه 12 متری مبله
 • اخذ ویزا و بیمه مسافرتی
 • پذیرش CIP از فرودگاه امام خمینی
 • پرواز چارتر اختصاصی تهران - تاشکند و بالعکس
 • اقامت 7 شب در هتل 5 ستاره
 • ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی
 • مراسم افتتاحیه و ضیافت شام اختتامیه با حضور مقامات رسمی
 • همایش یکروزه فرصت های سرمایه گذاری در ازبکستان و جلسات B2B با تجار ازبک
 • حمل رایگان 80 کیلو بار نمایشگاهی
 • تقدیم کتاب و تندیس یادبود نمایشگاه
 • حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه

پکیج سه (غرفه 24 متر ، دو نفر یک اتاق)

قیمت نهایی 7900 دلار

 • قیمت بدون یارانه نمایشگاهی 10300 دلار
 • 2400 دلار یارانه نمایشگاهی
 • غرفه 24 متری مبله
 • اخذ ویزا و بیمه مسافرتی
 • پذیرش CIP از فرودگاه امام خمینی
 • پرواز چارتر اختصاصی تهران - تاشکند و بالعکس
 • اقامت 7 شب در هتل 5 ستاره
 • ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی
 • مراسم افتتاحیه و ضیافت شام اختتامیه با حضور مقامات رسمی
 • همایش یکروزه فرصت های سرمایه گذاری در ازبکستان و جلسات B2B با تجار ازبک
 • حمل رایگان 120 کیلو بار نمایشگاهی
 • تقدیم کتاب و تندیس یادبود نمایشگاه
 • حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه

پکیج چهار (غرفه 24 متر ، دو نفر دو اتاق)

قیمت نهایی 8875 دلار

 • قیمت بدون یارانه نمایشگاهی 11275 دلار
 • 2400 دلار یارانه نمایشگاهی
 • غرفه 24 متری مبله
 • اخذ ویزا و بیمه مسافرتی
 • پذیرش CIP از فرودگاه امام خمینی
 • پرواز چارتر اختصاصی تهران - تاشکند و بالعکس
 • اقامت 7 شب در هتل 5 ستاره
 • ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی
 • مراسم افتتاحیه و ضیافت شام اختتامیه با حضور مقامات رسمی
 • همایش یکروزه فرصت های سرمایه گذاری در ازبکستان و جلسات B2B با تجار ازبک
 • حمل رایگان 120 کیلو بار نمایشگاهی
 • تقدیم کتاب و تندیس یادبود نمایشگاه
 • حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه

پکیج پنج (غرفه 36 متر ، دو نفر یک اتاق)

قیمت نهایی 10580 دلار

 • قیمت بدون یارانه نمایشگاهی 12980 دلار
 • 2400 دلار یارانه نمایشگاهی
 • غرفه 36 متری مبله
 • اخذ ویزا و بیمه مسافرتی
 • پذیرش CIP از فرودگاه امام خمینی
 • پرواز چارتر اختصاصی تهران - تاشکند و بالعکس
 • اقامت 7 شب در هتل 5 ستاره
 • ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی
 • مراسم افتتاحیه و ضیافت شام اختتامیه با حضور مقامات رسمی
 • همایش یکروزه فرصت های سرمایه گذاری در ازبکستان و جلسات B2B با تجار ازبک
 • حمل رایگان 150 کیلو بار نمایشگاهی
 • تقدیم کتاب و تندیس یادبود نمایشگاه
 • حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه

پکیج شش (غرفه 36 متر ، دو نفر دو اتاق)

قیمت نهایی 11550 دلار

 • قیمت بدون یارانه نمایشگاهی 13950 دلار
 • 2400 دلار یارانه نمایشگاهی
 • غرفه 36 متری مبله
 • اخذ ویزا و بیمه مسافرتی
 • پذیرش CIP از فرودگاه امام خمینی
 • پرواز چارتر اختصاصی تهران - تاشکند و بالعکس
 • اقامت 7 شب در هتل 5 ستاره
 • ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی
 • مراسم افتتاحیه و ضیافت شام اختتامیه با حضور مقامات رسمی
 • همایش یکروزه فرصت های سرمایه گذاری در ازبکستان و جلسات B2B با تجار ازبک
 • حمل رایگان 150 کیلو بار نمایشگاهی
 • تقدیم کتاب و تندیس یادبود نمایشگاه
 • حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه